כניסת לקוחות לאזור האישי

תהליך הגשת תביעה באובדן כושר עבודה

בית/תהליך הגשת תביעה באובדן כושר עבודה
תהליך הגשת תביעה באובדן כושר עבודה 2017-07-31T10:13:56+00:00

מה עלי לעשות למימוש זכאותי בתביעת אובדן כושר עבודה?

היקף הזכויות:

פוליסת אובדן כושר עבודה מכסה אותך במקרה בו תיעדר מהעבודה, עקב תאונה או מחלה, מעל שלושה חודשים.

במקרה זה ולאחר הגשת המסמכים תהיה זכאי לקצבה חודשית בגובה של עד 75% מהכנסתך החודשית, בהתאם לשכר בפועל ולסכומי הפוליסה.

שחרור: במידה וקיים כיסוי זה בפוליסה: חברת הביטוח תשלם את התשלום החודשי עבור ביטוח המנהלים או קרן הפנסיה, במקומך בתקופת התביעה ועד לחזרתך לעבודה.

תאונת עבודה:

במידה ופקדה אותך תאונת עבודה, המעסיק ישלם לך את התשלום כנגד ימי המחלה שצברת, בסיומם הביטוח יוסיף לך תשלומים עד לחזרתך לעבודה בקיזוז הכספים שתקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

במידה ורכשת הרחבה :"ביטול קיזוז תשלומים מביטוח לאומי" אזי תהנה מתשלום כפול בסעיף זה, אולם לשם קבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי, יש לפנות לסניף ביטוח לאוטמי הקרוב לביתך, במקביל להגשת התביעה, ולדווח על הפגיעה בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי(ניתן להיעזר בהנחיות באתר המוסד) לא יאוחר מ- 90 יום מהפגיעה.

הפניה למוסד לביטוח לאומי מתבצעת ישירות על ידך. פרטים על תהליך הגשת התביעה ניתן לקבל באתר של המוסד לביטוח לאומי

שים לב: עליך להמציא לקרן הפנסיה אישור תשלום מביטוח לאומי כחלק מהגשת התביעה ולחילופין מכתב דחיה.

 נכות כתוצאה מתאונה:

במידה ותוגדר לך נכות כתוצאה מתאונה (תמידית, מלאה או חלקית), תהיה זכאי לפיצוי כספי חד פעמי בהתאם לשיעור הנכות שייקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי ועל-פי תנאי הפוליסה שברשותך.

הגשת מסמכי תביעה:

אנו ממליצים להגיש את מסמכי התביעה מוקדם ככל הניתן על מנת שנוכל לפעול להענקת הפיצוי בזמן הקצר ביותר.

שים לב: תקופת ההמתנה בפוליסה שהינה חלק מתוכנית פנסיה היא 90 ימי המתנה ולאחריה קמה זכאות לפיצוי, אולם בפוליסה פרטית ייתכן שהזמנים שונים(מידע אישי מפורט ייתנן לך בשיחה מולנו).

שלבי תהליך התביעה:

  1. אנא צור עמנו קשר טלפוני ונסייע לך בהגשת התביעה.
  2. במעמד השיחה נבדוק את תנאיי הפוליסה ונשלח לך טפסי הגשת תביעה בסמוך לשיחה.
  3. לאחר הגשת המסמכים נבדוק את זכאותך על פי תנאי הביטוח, ואת תקינות המסמכים, ונעדכן אותך על מסמכים חסרים לצורך השלמת הליך ההגשה.
  4. בסיום שלב זה: נגיש התביעה בשלמות לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה.
  5. אנו נעקוב אחר קבלת אישור תקינות מסמכים ובקשות להשלמת מידע מחברת הביטוח(בהתאם לחוק יערך 14 ימי עסקים לכל היותר).ייתכן וחברת הביטוח תדרוש ממך להגיש מסמכים רפואיים המאשרים כי רופא מקצועי מטעמה בדק אותך או תידרש לקבל מסמכים רפואיים מטעם קופת החולים אליה אתה משתייך.
  6. תוך 30 ימים מהשלמת האישורים תודיע חברת הביטוח בדבר אישור ו/או דחיית התביעה ומכתב יישלח לביתך ואלינו, מיד עם היוודעות ההחלטה נעדען אותך בהתאם.

 

תשלום באובדן כושר עבודה

לאחר שחברת הביטוח אישרה את תביעתך, היא תשלם את סכום הפיצוי הראשוני בתום תקופת ההמתנה ועד לתאריך אישור התביעה, מדי חודש בחודשו, בניכוי מס הכנסה מקסימלי, ביטוח לאומי ומס בריאות.

(לצורך זיכוי במס, עליך לפנות לפקיד השומה באזור מגורייך עם "הפנייה לשלטונות מס הכנסה" שתקבל מחברת הביטוח, בצירוף מכתב אישור תביעה).

 

תשלום במקרה של נכות מתאונה

לאחר שחברת הביטוח אישרה את תביעתך, היא תשלם את סכום הביטוח בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לך על ידי המוסד לביטוח לאומי, במקביל למועד הפקת מכתב אישור התביעה.

במרבית המקרים, הסכום יועבר אליך באמצעות המחאה בנקאית אישית.