כניסת לקוחות לאזור האישי

ביטוח תאונות אישיות ואי כושר עבודה מתאונה

בית/ביטוח תאונות אישיות ואי כושר עבודה מתאונה
ביטוח תאונות אישיות ואי כושר עבודה מתאונה 2017-07-31T10:02:00+00:00

ביטוח לאירועים רפואיים ואובדן חיים כתוצאה מתאונה

מאות אלפי אנשים נפגעים מדי שנה בתאונות בישראל, הן בתאונות דרכים, תאונות עבודה והנתון המפתיע: מרבית התאונות קורות בבית ובסביבה הקרובה לבית.

מטבע הדברים, תאונות הן אירוע בלתי צפוי שעלול לגרום לצורך באשפוז, נכות, ולהוצאות רפואיות גבוהות אשר יפגעו ביכולת הכלכלית שלך להמשיך בשגרה ולפגיעה ביכולת הפרנסה שלך.

ביטוח תאונות אישיות הינה פוליסה שמורכבת משישה ראשי פרקים של תאונות: הן מתאונה שעלולה לגרום למוות חלילה, לנכות לצמיתה מלאה או חלקית, לשברים, לכויות קשות, לאשפוז ואף למצב סיעודי כתוצאה מתאונה.

מדובר בפוליסת פיצוי עם סכומים מוסכמים מראש, בהתאם לדרישות המבוטח, לפיהם יקבל המבוטח תגמולי ביטוח בגין כל ראש נזק מהנ"ל, ללא קיזוז מביטוח לאומי או מכל גורם אחר- קופה אישית לפיצוי בסכומי נטו.

 

נכות תעסוקתית:

מדובר בפוליסה של פיצוי שוטף בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה, לאחר מספר ימי המתנה  מוסכמים, לפיו יקבל המבוטח בין 1000-1250 ₪ לשבוע, נטו , לתקופה של בין שנה עד שלוש שנים, בהתאם לפוליסה, ללא קיזוז מכספים אחרים המגיעים לו על פי דין.

בעצם מדובר על פוליסה של "הבטחת הכנסה" למקרה של תאונה המאפשרת פיצוי עד לחזרת המבוטח לעבודתו התקינה(פיצוי החל מ25% אי כושר עבודה מתאונה).

הפוליסה שונה מאובדן כושר עבודה מלא המכסה גם במקרה מחלה ולו מסגרת חוקים שונה בתכלית(אנא ראה פרק אובדן כושר עבודה), אולם בשונה מאובדן כושר עבודה, נותנת הפוליסה של הנכות התעסוקתית, פתרון מהיר ו"עזרה כלכלית ראשונה" למקרה פציעה בנוסף להפעלת תהליכים ארוכים מול ביטוח לאומי, המעביד וחברת הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה.

יחד עם היתרון של פיצוי שאינו תלוי בקבלת כספים ממקורות אחרים – הופכת הפוליסה לפתרון משלים לאובדן כושר עבודה- אך בתכלית איננה מייתרת אותו או מחליפה אותו.

* אובדן כושר עבודה הינה פוליסה ראשונה במעלה ואנו בלפידים נשמח לסייע לך בבניית פתרון איכותי ונכון, בהתאם לכישורך, עיסוקך ומקצועך.