כניסת לקוחות לאזור האישי

ביטוח סיעוד פרטי

בית/ביטוח סיעוד פרטי
ביטוח סיעוד פרטי 2017-07-31T09:46:15+00:00

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הוא ביטוח למקרה בו המבוטח נזקק עקב תאונה, זקנה או מחלה לאדם אחר(מטפל) שיסעד אותו ויטפל בו לאורך היום

לביטוח הסיעודי ניתן להצטרף  מגיל 3 ומעלה ונכון במיוחד להצטרף בגיל צעיר זאת בשל "ערכי הסילוק" שנצברים בפוליסה לאורך חיי הפוליסה.

הביטוח הסיעודי מממן טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי, מצב סיעודי אינו תלוי גיל כי אם תלוי ברמת תפקוד, והאחריות על פי חוק  על טיפול באדם סיעודי חלה על משפחתו.

כיום עלויות החזקת מטפל מסתכמת ב כ- 8,000 ₪ בחודש ואילו אשפוז במוסד סיעודי מגיע לסכום של כ- 15,000 ₪ בחודש.

 יתרון הצטרפות בגיל צעיר

בביטוח סיעודי התשלום החודשי הוא קבוע, ואינו משתנה עם הגיל, כך שככל שנצטרף בגיל צעיר יותר לתוכנית, עלויות הביטוח יוותרו נמוכות, מה גם שמדובר בפוליסה עם ערכי סילוק: משמע, לזכות המבוטח נצברות זכויות ביטוחיות לסיעוד עם צבירת הוותק, כך שניתן לבטל את הפוליסה בחלוף השנים ועדיין להיות זכאי לתגמולים במקרה של מקרה סיעודי(טבלת ערכי הסילוק מצורפות לפוליסה בשוטף).

יתרונות ביטוח סיעודי פרטי:

א. בביטוח סיעודי אתה המבוטח קובע את סכום הפיצוי ועל כן במקרה של הפעלת פוליסה אין תלות בהצגת חשבוניות, אלא הסכום נקבע מראש וצמוד מדד.

ב. בשונה מהכיסוי בקופות החולים שם תקופת הפיצוי מוגבלת לחמש שנים, בפוליסה  פרטית ניתן לרכוש כיסוי מיום ההגעה למצב סיעודי ולמשך כל החיים.

ג. ערכי הסילוק: גם במידה וביטלת הפוליסה לאחר תק' עדיין קמה זכאות חלקית  למקרה סיעודי.