כניסת לקוחות לאזור האישי

ביטוח דירה

בית/ביטוח דירה
ביטוח דירה 2017-08-01T18:39:47+00:00

ביטוח הדירה

עבור מרבית הישראלים, דירת המגורים היא הרכוש היקר ביותר עליו עמלים מרבית חייהם לצורך השגתו, אך אם נסתכל על הסטטיסטיקה במדינת ישראל נגלה שרק 27% מכלל האוכלוסייה מבטחים את ביטוח התכולה- את הרכוש שצברו בתוך הדירה. בביטוח המבנה עצמו מבטחים כ55% מהאוכלוסייה כאשר מרביתם מבטחים המבנה בשל דרישות הבנק, במסגרת לקיחת המשכנתא למימון רכישת הדירה.

לאור גודל הסיכון חשוב מאוד לבטח את הדירה מפגיעות ומנזקים אפשריים, הן ביטוח המבנה והן ביטוח התכולה.

ביטוח מבנה נועד לפצות במקרים של נזקים למבנה הדירה ו/או לחלקים המחוברים לו בדרך קבע(פרגולות, מזגנים ועוד) בעקבות אירועים בלתי צפויים כמו שריפה, פגעי מזג אוויר, פגיעה בזדון וכד'. הפוליסה מכסה גם בגין נזקים לצנרת, למתקני הסקה, למערכות סולריות ועוד, על פי המפורט בפוליסה.

ביטוח תכולה, לעומת זאת, מפצה במקרים של נזק לרכוש שבדירה, למשל בעקבות פריצה, גניבה, פגיעות מזג אוויר, שריפה, תאונות שונות (התפוצצות, התלקחות) או פגיעות בזדון.
ניתן לרכוש את כל אחד מהביטוחים בנפרד, אך מומלץ לרכוש ביטוח מבנה ותכולה גם יחד מאחר וחלק מהאירועים משלבים נזקים הן למבנה והן לתכולה ומטוב לתבוע במקום אחד את מלוא הנזקים.

במידת הצורך ניתן לכלול בפוליסת ביטוח דירות גם כיסויים ביטוחיים נוספים, כמו ביטוח ערך הקרקע, ביטוח עבור תכשיטים ודברי ערך, ציוד צילום, אופניים, רעידת אדמה, ביטוח צד ג' ועוד.
ביטוח דירות צד ג' מכסה נזק שנגרם לצד שלישי השוהה בדירה המבוטחת, בין אם מדובר בנזקי רכוש או גוף.

לפידים מעניקה מגוון רחב של שירותים בנוסף על הכיסויים הבסיסיים של פוליסת הדירה. הפוליסה מותאמת לצרכיו האישיים של כל לקוח תוך שימת דגש על טיפול מהיר ויסודי במקרה תביעה.