כניסת לקוחות לאזור האישי

ביטוח בריאות וחיים

בית/ביטוח בריאות וחיים
ביטוח בריאות וחיים 2017-07-31T09:35:48+00:00

משנת 1995 עת נכנס לתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי שקבע כי כ לאזרח בישראל זכאי לשרות בריאות כחוק, ועד לעצם היום הזה, מצוי האזרח בבלבול בנוגע להיקף הזכויות והכיסויים הניתנים לו באמצעות קופת החולים אותה בחר.

מה הדין לעניין בחירת מנתח? מה הדין לתרופות מחוץ לסל הבריאות ומהם התנאים המצטברים המציבים את האזרח כמועמד להשתלה?!

ברבות השנים חלו תמורות רבות בביטוח הבריאות הפרטי שנוצר על מנת לייצר פתרון היקפי לצורכי המבוטח, שינוי אחרון בוצע בשנת 2016 עת הוצאה פוליסת ניתוחים ומחליפי ניתוח אחידה על ידי משרד האוצר.

אם כך, מה באמת מקנה לי חוק בריאות ממלכתי, השב"ן(שירותי בריאות נוספים) הידועים כביטוחים המשלימים של קופות החולים ומה נותנת לי פוליסת בריאות פרטית לעומתם?

להלן תמצית ההבדלים:

1. ניתוחים: בחוק בריאות ממלכתי הניתוח מתבצע בבית חולים ציבורי וללא בחירת מנתח, בעוד שבשב"ן ניתן לבחור מנתח מרשימה ולשלם השתתפות עצמית לפי תקנון הקופה.

בביטוח בריאות פרטי: ניתן לבחור מנתח מרשימה ענפה של רופאים מומחים, לבחור בית חולים פרטי וכל זאת ללא השתתפות עצמית, כמו כן קיים כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח.

2. השתלות: בישראל קיים שירות השתלות כחלק מסל הבריאות, אומנם קיימים תנאים מצטברים של סכנה מיידית לחיי המטופל והעדר אלטרנטיבת טיפול לשם כניסה לתור המועמדים להשתלה, מה גם שמדובר בפועל על תור שעשוי להימשך שנים, אין וודאות שהחולה עובר את הניתוח המורכב בבית החולים המוביל ופעמים רבות החולים פשוט נפטרים למרבה הצער בהמתנה להשתלה המיוחלת.

בביטוח בריאות פרטי: המלצת רופא להשתלה מקנה זכאות להליך השתלה, חברת הביטוח תממן ההשתלה במגוון רחב של מוסדות מובילים, מה שמקצר ההליך משמעותית.                   חברת הביטוח תעניק למטופל הזכות לליווי בן משפחה ושהיה במלון לצד המוסד הרפואי, הטסה רפואית ואף גמלה לפני ואחרי ההשתלה לצורך התאקלמות.

3. תרופות: במדינת ישראל מונהג סל תרופות לפיו ממנות הקופות תרופות שנמנות בסל שקבע האוצר, אומנם לא ניתן לרכוש אף בשב"ן כיסוי לתרופות מצילות חיים מחוץ לסל התרופות.

בביטוח בריאות פרטי: קיימות רמות שונות של כיסויים לתרופות מחוץ לסל הבריאות, ביניהן: ניסיוניות, מותאמות גנטית וכו' בסכומים מהותיים שמגיעים למיליוני ₪.

4.התייעצויות: בעקרון פנייה לרופא הנמצא בהסדר מול הקופה ניתן במסגרת חוק בריאות ממלכתי ובשב"ן קיימת חבילת התייעצויות וטיפולים משלימים(פיזיותרפיה, רפואה משלימה ואף סל הריון), כל זאת באמצעות תקנון הניתן לשינוי על ידי הקופה בכל עת ובאופן חד צדדי.

בביטוח פרטי: סעיף ההתייעצויות קיים בדומה לשב"ן וניתן לרכוש כבחירה טיפולים משלימים, שירותים אמבולטוריים ואף שירותים שלא ניתן לרכוש בשב"ן כגון: אבחון מהיר,פאנל             מומחים, ליווי רופא ואחות ועוד.

 

לנוחיותך השוואה בין הפוליסות הוותיקות לחדשות: ניתוחים ומחליפי ניתוח