כניסת לקוחות לאזור האישי

ביטוח אובדן כושר עבודה

בית/ביטוח אובדן כושר עבודה
ביטוח אובדן כושר עבודה 2017-07-31T10:03:07+00:00

ביטוח אובדן כושר עבודה

המשפחה הינה יחידה כלכלית לכל דבר ועניין ותלויה בהכנסות שוטפות לצורך שמירה על רמת החיים ותפקודה השוטף.  אלו מתקבלות לרוב כהכנסה מעבודתם של בני הזוג או היחיד, הן עצמאי והן השכיר.

תאונה או מחלה  חלילה,  עלולות לקטוע את מרוץ החיים ולגרום להוצאות כספיות גבוהות ולפגוע ביכולת לעבוד ולהתפרנס.

ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט אשר ימנע ממך, חלילה, לעסוק במקצוע בו עסקת לפני האירוע.

הביטוח מעניק תשלום חודשי של עד 75% מהשכר החודשי המבוטח, כמו כן ניתן לרכוש את ההרחבות הבאות:

  • שחרור– סעיף המבטיח את המשך תשלום הפוליסה במסגרתה נרכש הביטוח בעת אובדן כושר עבודה.
  • הרחבה לאובדן כושר עבודה חלקי (ליאנרי)- פיצוי החל מאי כושר עבודה של 25%.
  • הגדרת עיסוק- בפוליסת צווארון לבן (תפקיד משרדי) ניתנת האפשרות לרכוש הרחבה לכיסוי בהתאם לעיסוק המבוטח בפועל.
  • קיזוז ביטוח לאומי- ניתן לרכוש הרחבה לביטול סעיף הקיזוז מתגמולים שנתקבלו מביטוח לאומי.
  • פרנצ'יזה- כיסוי המעניק תשלום גם בעבור החודשים בראשונים של תקופת אובדן כושר העבודה, הכיסוי לא יבטל את תקופת ההמתנה.

 הטבות מס באובדן כושר עבודה

הפוליסה מעניקה הטבות מס ומוכרת לעצמאים ובמקרים מסוימים אף לשכירים.

סכום הפיצוי באובדן כושר עבודה חייב במס אשר נקבע על ידי פקיד השומה.

 

מאחר ומדובר במוצר המותאם אישית למצבו של המבוטח, מקצועו ומשלח ידו ומאחר ומורכבותו מחייבת התייחסות מקצועית, מומלץ לפנות אלינו לצורך בדיקת מכלול הצרכים הנובעים מהכיסוי לצורך יצירת פתרון מושלם לאובדן כושר עבודה.